Retourrecht

retourrecht


HERROEPING BIJ VERKOOP OP AFSTAND

In overeenstemming met Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art.VI.47 en volgende) heb je als particulier die goederen voor persoonlijk gebruik koopt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop:

De Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
De Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht die je het product met alle geleverde toebehoren in hun originele staat en verpakking aan ons terug te zenden. Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen wordt de levering geacht aanvaard te zijn door de Klant.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Specifiek in geval van goederen aangekocht op afstand
Wij mogen evenwel wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen in ongebruikte staat heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen zal de klant voor haar rekening nemen.

Onze producten voldoen aan alle relevante europese keurmerken:

europese keurmerken CE            europese keurmerken gs            europese keurmerken ip          europese keurmerken          europese keurmerken tuv            europese keurmerken CE
nieuwsbrief
Schrijf u in 
Volg ons!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, trends en acties rondom infraroodverwarming van Degree-n

contact